Aki támogatná a kispénzű versenyzőket

Az MNASZ új Technikai Szabályzata a versenyzők személyes biztonságát szolgáló és a versenyautón belüli biztonsági felszerelések (ruha, kesztyű, cipő, sisak, öv, ülés, bukócső, tűzoltó berendezés, stb.) határidőhöz kötött beszerzését írja elő. Emiatt felháborodás dúl a sprintes versenyzők között, egyben meg is osztja őket. Pró és kontra véleményeket gyűjtöttünk össze, első körben egy pécsi sportszakemberrel, a Biztonsági Bizottság tagjával, Dr. Szél Attilával beszélgettünk. Félreértések végett tisztázzuk előbb az MNASZ jogállását. – A Sporttörvényről és a végrehajtásáról szóló kormányrendelett kimondja, hogy az MNASZ a Magyar Országos Sportági Szakszövetség, amelyből csak egy lehet, és amit a Nemzetközi Szövetség – autósport esetében az FIA – elfogadott. Feladatait és kötelességeit törvény tartalmazza, amelynek alapján Magyarországon autóversenyt rendezni csak MNASZ-tagnak és az MNASZ jóváhagyásával lehet. Fegyelmi jogköre is van a szervezetbe tartozók felett. A szakszövetség alapvető feladata szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését, a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit. A versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol. foto-csanadi-robert Tegyük tisztába: rendezhet bárki amatőr autóversenyt az MNASZ engedélye nélkül? – Nem! A törvény szerint kizárólag a szakszövetség, vagy az országos sportági szövetség előzetes írásbeli hozzájárulásával tartható olyan sportrendezvény, amelynek résztvevői a versenyzés során fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytatnak. Sportrendezvény a szakszövetség, illetve a sportági szövetség által meghatározott előírások, valamint a külön jogszabályban foglaltak szerint szervezhető. Ha az országos sportági szövetség hozzájárulása hiányzik, a szakszövetség, illetve az országos sportági szövetség a sportrendezvény megtartását vagy a sportrendezvény nézők részvételével való megtartását megtiltja. A kormányrendelet a sportrendezvény biztonságáról pedig kimondja, hogy a sportrendezvény akkor tartható meg, ha a szervező rendelkezik a sportrendezvény megtartásához szükséges, továbbá a sportrendezvény helyszínére vonatkozó, külön jogszabályok alapján előírt hatósági engedélyekkel, valamint nézők részvételére vonatkozó döntéssel. A sportszövetség a szervezővel szemben a szervezői feladatok elvégzésének elmulasztása miatt – fegyelmi eljárás lefolytatását követően – intézkedéseket alkalmazhat. Az új technikai szabályzat nyilván a versenyzők biztonságát szolgálja, de a felszerelések beszerzésére nem mindenkinek lesz pénze, többen fontolgatják a versenyzés feladását. Nem volna célszerű valamiféle támogatást nyújtani nekik? – Az új szabályok előkészítésében nem vettem részt, a véleményemet sem kérték. A versenyzők személyes biztonságát szolgáló és a versenyautón belüli biztonsági felszerelések (ruha, kesztyű, cipő, sisak, öv, ülés, bukócső, tűzoltó berendezés, stb.) egyébként nem a Biztonsági Bizottság, hanem a Technikai Bizottság és a szakág (ez esetben a raliszakág) hatáskörébe tartoznak. Egyébként jó ötletnek tartanám a kispénzű versenyzők részére támogatás nyújtását a biztonsági felszerelések beszerzéséhez, ez elméletileg az utánpótlás nevelése tárgykörben "eladható" lenne. Fotó: Duen. hu (A cikk a Pécsi Hírek 2016/27. számában jelent meg.)
Mecsek Rallye - szponzorok Mecsek Rallye - szponzorok
Új Ház Centrum Léta-Ker